Runmarö navigationsgrupp

Staffan Tjulander

Staffan har sjökaptens bakgrund och under många år varit verksam i Stockholms skärgård inom olika rederier. Staffan är både stadsbo och Runmarö bo, med far och mor på Solberga gård.

Lars Hedberg

Lars har sjöbefäls utbildning och är auktoriserade examinatorer för NFB. Lars är bofast på Runmarö. Tillsammans blir vi ett komplett team som både kan genomföra utbildningar och examinering på samma plats.

Bill Vileika

Bill har sjöbefäls utbildning och jobbar för närvarande aktivt inom rederinäringen i Stockholms skärgård. Bill är stadsbo med sommarhus på Runmarö.